Välkommen till ett första steg till en förändring i ditt liv.

Efter en lång rad av erfarenheter kombinerat med arbetslivserfarenhet inom behandling,coaching samt förändringsarbete, föll det sig naturligt att utbildas vidare till socialpedagog, behandlingspedagog och coach inom beroende, medberoende och det mentala måendet. Nu med kompetens inom traumabehandling för att bearbeta och läka roten där problematiken uppstått från första början. Med traumabehandlingen/tekniken, så mildras ditt trauma som är grunden till din ångest och målet är att läka ut traumat helt, så att du kan må bra. Du kan bli fri från negativa livsmönster, missbruk eller andra destruktiva situationer. 

Är det så att du upplever att du sitter fast i ditt liv och behöver komma vidare men vet inte hur, hör av dig!

I mitt arbetssätt använder jag mig av coaching och MI som är kraftfulla samtalsverktyg som leder dig fram till din egna potential, som passar till dig som är beredd på att förändra dig själv och ditt liv. Jag hjälper dig att hitta dina behov, dina mål, dina drömmar och potential, så att du kan må bättre, läka dina själsliga sår och gå från ord till handling.


Välkommen att boka möte antingen via videosamtal, möte med distans utomhus eller annat förslag som passar dig bättre.


Visst är det dax? Det finns bara nu!