FOLLOW

YOUR HEART

Eat like you love yourself

move like you love yourself

speak like you love yourself

act like you love yourself

Första grundstenarna är att älska sig själv och älska livet med allt som tillkommer. Ibland tappar vi fotfästet och då kan vi falla djupt ner i depression, tappa självkänslan och självförtroendet, vi kanske då även tar till missbruk av olika slag, eller använder oss av andra självskadebeteenden. Men det finns alltid en annan väg ut och det svaret har du själv inom dig, och med detta kan jag hjälpa dig med att komma till rätta med.

Att hitta ditt bästa jag!

Givetvis behöver du inte ha sådana djupa problem som nämnt förut för att ta kontakt med mig. Det kan handla om karriärsval, guidning inom musik och sång, eller något annat du känner att du fastnat i och behöver hjälp med. Ibland räcker det med ett mail, ett telefonsamtal eller så ses vi och påbörjar en vägledning och/eller coachning.

Copyright @ All Rights Reserved